- Sconto 10% in Merce per ogni 10 casse ritirate in un'unica consegna - (G = gassata - N = naturale - L = leggermente) San Pellegrino (G) Panna (N) Ferrarelle (L) Surgiva (G – N) Lauretana (L – G – N) Lurisia (G – N) Levissima (G – N) San Bernardo (G – N) Pejo (G – N) Boario (G – N) Bracca (L – G – N) Norda (L – G – N)